Nieuws

23 februari 2024

Persbericht

Teladoc Health NL verwelkomt Raad van Advies

Met veel trots stellen we onze raad van advies aan je voor, Dianda Veldman, Kees Kraaijeveld en Maaike Kleinsmann.

Stefan Scheepers, Algemeen Directeur TDH NL ‘We zijn zeer gelukkig met deze uitstekende raad, die ons vanuit diverse perspectieven kan adviseren hoe Teladoc Health de best mogelijke impact op gezondheid in Nederland kan maken’

Dianda Veldman: 

Dianda is voormalig Directeur-Bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Onder Dianda’s leiding werden thema’s als Samen Beslissen, digitale zorg en eigen regie groots op de kaart gezet. Zij blijft zich inzetten voor de beweging naar meer eigen regie op gezondheid.

Teladoc Health is weliswaar in Nederland een beginnende organisatie, maar wereldwijd is er veel ervaring die we hier goed kunnen gebruiken. Teladoc Health biedt mensen op een laagdrempelige manier toegang tot betrouwbare informatie, waardoor ze met meer vertrouwen bezig kunnen zijn met hun gezondheid en die van hun naasten. Ik zie veel aanknopingspunten om zorg en preventie in Nederland te verbeteren!’

Kees Kraaijeveld:

Kees werkte bij NRC en de Volkskrant. Nu is hij directeur van het denkbedrijf De Argumentenfabriek. In 2019 begon Kraaijeveld, samen met ggz-bestuurder Joep Verbugt de beweging voor de mentale vooruitgang van Nederland.

‘Wat kan digitale technologie betekenen voor het bevorderen van de gezondheid en de mentale kracht van Nederlanders?’ Dat vind ik een fascinerende vraag. Ik ben benieuwd wat Teladoc hierin te bieden heeft, vooral waar het gaat om effectieve en aantrekkelijke vormen van mentale ondersteuning online.’ 

Maaike Kleinsmann:

Maaike is Hoogleraar Design for Digital Transformation aan de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Sinds haar inauguratie als hoogleraar Medical Delta is ze ook professor aan het LUMC. Maaike kent vanuit een systeemperspectief naar de gezondheidszorg en hoe we deze effectief kunnen transformeren.

‘Digtale technologie heeft de potentie om ons zorgsysteem toegankelijker te maken en passende zorg te ondersteunen.  De vraag is hoe we de digitale transitie zo kunnen vormgeven dat de patient en de zorgerlener centraal staan en de partient de regie krijgt over zijn of haar gezondheid. Teladoc is een belangrijke speler in deze zorgtransitie en ik denk graag met ze mee over aantrekkelijke mensgerichte proposities voor digitale zorg (op afstand).’

Met deze sterke raad verzekerd Teladoc Health Nederland zich van een fantastisch klankbord en 3 geweldige sparringpartners die ons van gevraagd en ongevraagd advies zal voorzien.