Klachtenregeling

Klachten over de medische zorg.

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede zorg. De overheid heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
De Wkkgz stelt cliënten en patiënten in staat om bij een conflictsituatie met de zorgverlener een onafhankelijke uitspraak af te dwingen via een geschillencommissie zorg. Voorheen was dit alleen mogelijk door een rechtsgang naar de kantonrechter.
De Wkkgz schrijft ook voor hoe zorgaanbieders om dienen te gaan met incidenten en geschillen in de zorg. Per 1 januari 2017 is het voor alle zorgaanbieders verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Is een zorgaanbieder niet aangesloten dan geldt dit als een overtreding en kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een sanctie opleggen. De verplichting houdt verder in dat een zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris beschikbaar moet stellen en een overeenkomst dient te sluiten met samenwerkende zorgverleners.

Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn waarin vier zorgpartijen hun krachten hebben gebundeld: Zorgthuisnl, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn).

Teladoc Health Netherlands BV heeft haar klachtenregeling en -bemiddeling met betrekking tot klachten over de medische consulten ondergebracht bij Quasir.

  • Via onderstaande contactgegevens kunt u in contact komen met Quasir en uw klacht kenbaar maken. Een klachtenfunctionaris van Quasir zal binnen 48 uur contact met u opnemen.
  • De klachtenfunctionaris van Quasir zal u vervolgens adviseren/helpen bij het oplossen van uw klacht.

Contactgegevens Quasir:

post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling
telefonisch: 06-48445538
Meer informatie over Quasir te vinden via www.quasir.nl

Klachtenfunctionaris op afroep
Telefoonnummer: 06-484 455 38 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
Mailadres: bemiddeling@quasir.nl

Contactgegevens Stichting Zorggeschil:

Stichting Zorggeschil
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde
T. 085-273 32 19
Stichting Zorggeschil

Mob. 06 125 830 75 Ambtelijk secretaris Geschilleninstantie Zorggeschil 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr).

info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Quasir – Expertisecentrum Klachten en Calamiteiten Zorg

Quasir is het expertisecentrum rond klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg. Ontdek de essentiële les uit cliëntenfeedback!