Nieuws

22 april 2024

Persbericht

Professor Irwin Reiss in gesprek met internationale collega’s over de mogelijkheden van telehealth voor neonatologie.

Tijdens een internationaal symposium in München afgelopen week, georganiseerd door Teladoc Health, deelden vooraanstaande internationale experts, zoals dr. Jennifer Fang (Mayo Clinic), dr. Michael Sasse (Hannover Medical School) en Irwin Reiss (Eramus Medisch Centrum) hun ervaringen en overwegingen met de inzet van teleneonatologie.

Kinderartsen en neonatologen hebben internationaal hoge verwachtingen van de mogelijkheden die telemedicine bieden voor de kwaliteit en toegankelijkheid van neonatologie. Met een zogenaamd TeleNeo systeem kunnen de zorgprofessionals op elk moment audiovisueel met elkaar communiceren aan het bed van de pasgeborene.

Ook in de geboortezorg en de neonatologie is er schaarste en krapte. Daarom moet goed gekeken worden waar welke zorg wordt gegeven en hoe die gegeven wordt. De verwachting is dat TeleNeo daarbij zal helpen.

Met de nieuwe techniek kunnen experts van de NICU communiceren met de kinderartsen en neonatologen die in een ander ziekenhuis aan het bed van een pasgeborene staan. Prof. dr. Irwin Reiss, afdelingshoofd IC Neonatologie in het Erasmus MC, ziet de voordelen van het systeem voor de zorg en voor de ouders. Reiss: ‘Dichtbij als het kan, veraf als het moet – zeggen we al jaren. Met TeleNeo kunnen we in samenwerking met de artsen in het ziekenhuis van overplaatsing een vinger aan de pols houden of zelfs helpen bij de behandeling.